Over Relay Opleidingen

Relay Opleidingen is een regionale school waar opleidingen verzorgd worden op MBO- en HBO niveau. Deze worden enerzijds ondersteund door stages en leerwerkplekken en anderzijds door vormen van e-learning, waarbij cursisten op afstand kunnen studeren. In onze opleidingen ligt sterk de focus op een combinatie van schoolvakken, alsmede  de kerncompetenties die op MBO/HBO niveau getraind worden. De financiering van onze opleidingen vindt grotendeels plaats vanuit ontwikkelingstrajecten uit de WMO.

Doelgroepen

  1.  Leerlingen met een VMBO/HAVO/VWO diploma
  2.  Leerlingen van het VMBO/HAVO/VWO zonder diploma
  3.  Studenten vanuit MBO/HBO - onderwijs
  4.  Studenten met een Wajong-uitkering

Onderwijsmodel

De verschillende leerstijlen van onze cursisten zijn het uitgangspunt van het onderwijsleerproces. Hiermee komen we tegemoet aan het principe om de cursist centraal te stellen in het didactisch proces.

Vervolgens ontdekken we samen met onze cursisten vanuit welke gebieden de motivatie gevonden wordt. Op deze manier zijn onze cursisten in staat hun talenten te ontwikkelen in relatie tot het oefenen met competenties in een vernieuwend pedagogisch-didactische omgeving.

In een dergelijk onderwijskundig model krijgen onze cursisten de kans zich te ontwikkelen op verscheidene niveaus om zodoende een goede startkwalificatie voor de samenleving te verwerven.
Ons onderwijs is dan ook enerzijds gericht op het behalen van certificaten en anderzijds op een voldoende startkwalificatie met betrekking tot betaalde arbeid of vrijwilligerswerk.

Gedurende de opleiding is het van groot belang dat cursisten uiteenlopende stage-ervaringen opdoen in verschillende bedrijven of organisaties. Een goede stagebegeleiding op de werkplek is een essentiële voorwaarde voor het aanleren van de juiste werkhouding. Deze  praktijkvaardigheden worden door zowel docenten als een leermeester getraind.